Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giao đoạn 1

Tổng quan dự án

  • Tên dự án: Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giao đoạn 1
  • Chủ đầu tư: Tổng công ty hàng không Việt Nam (ACV)
  • Quy mô dự án: Đang cập nhật
  • Công việc thực hiện: Thiết kế bước 3 gói thầu số 5,6

Mô tả dự án

Đang cập nhật