Tư Vấn Giám Sát

Khu đô thị mới Xuân Hòa

07 Tháng Tám 2023

CẤT NÓC TÒA N01-T6,T7 KHU ĐOÀN NGOẠI GIAO TẠI HÀ NỘI

24 Tháng Bảy 2022

Sáng ngày 24/07/2023, Lễ cất nóc tòa N01-T6,T7 đã được diễn ra trong bầu không khí hân hoan và vui mừng của Chủ Đầu Tư Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, cùng với sự […]