HỢP TÁC

ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ HÀNG

22 Tháng Mười Hai 2023

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết bị Để có căn cứ lập dự toán trình phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang […]

GIA HẠN BÁO GIÁ HÀNG HÓA

05 Tháng Mười Hai 2023

 Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết bị y tế Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết bị y tế chưa chuẩn […]

ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ HÀNG HÓA

20 Tháng Mười Một 2023

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết bị y tế Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y […]

LỄ KHỞI CÔNG NHÀ GA T3 PHẦN NGẦM

24 Tháng Mười Hai 2022

Sau 2 năm rưỡi kể từ khi Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Chiều ngày 24/12/2022 […]