HỢP TÁC

ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ HÀNG HÓA VẬT TƯ THIẾT BỊ

 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa vật tư thiết bị

 

Căn cứ theo nhu cầu đầu tư xây dựng dự án tại số 35 Phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Để có căn cứ lập dự toán trình phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa vật tư thiết bị theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Công ty Cổ phần Tư vấn – Thiết kế – Xây dựng – Kinh doanh nhà (Viết tắt: Công ty CDH) đề nghị Quý Công ty có khả năng cung cấp gửi báo giá vật tư, thiết bị tính đến thời điểm hiện nay (chi tiết danh mục, số lượng theo file đính kèm), cụ thể như sau:

A- Danh mục đề nghị báo giá:

 1. Kho lạnh
 2. Phần điều hòa không khí
 3. Phần điện nhẹ
 4. Phần điện
 5. Phần nước
 6. Thang máy

B-Yêu cầu:

 1. Hàng hóa báo giá: Giá bao gồm giá hàng hóa, dịch vụ và thuế GTGT, chi phí vận chuyển; mới 100% khi bàn giao; có giấy chứng nhận xuất xứ, lưu hành theo quy định.
 2. Chất lượng/ số lượng: theo file đính kèm
 3. Các yêu cầu khác (nếu có)
 4. Đề nghị Quý Công ty cho kiểm tra và báo giá theo nội dung nêu trên. Bảng báo giá có chữ ký người báo giá và có dấu Công ty.

C- Địa chỉ nơi nhận báo giá:

 • Địa chỉ hộp thư điện tử: phongkehoachcdh@gmail.com

– Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Phòng Tài chính-Kế hoạch – Công ty Cổ phần Tư vấn -Thiết kế – Xây dựng – Kinh doanh nhà, địa chỉ Tầng 1, 2 Nhà B5 Làng quốc tế Thăng Long- Cầu Giấy- Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 024. 37910203. Fax: 024. 37910369

Thời gian nhận báo giá từ ngày 9/7/2024 đến ngày 16/7/2024

Trân trọng cảm ơn!

1. Kho lanh

2. Phan ĐHKK

3. Phan dien nhe

4. Phan Dien

5. Phan nuoc

6. Thang may