HỢP TÁC

ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ HÀNG HÓA

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết bị y tế

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y tế.

Căn cứ Quyết định 81/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND Thành phố về việc Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Để có căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Công ty Cổ phần Tư vấn-Thiết kế-Xây dựng-Kinh doanh nhà (Viết tắt: Công ty CDH) đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế có khả năng cung cấp hàng hóa (Chi tiết danh mục, số lượng tại phụ lục đính kèm) phục vụ công tác pháp y gửi báo giá đến Công ty CDH để đơn vị tổ chức xem xét, đánh giá  thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Ghi chú: Thông số kỹ thuật nêu tại phụ lục đính kèm là thông số kỹ thuật tối thiểu trang thiết bị báo giá phải đáp ứng. Các đơn vị báo giá có thể báo giá các thiết bị có đặc tính, tính năng và thông số kỹ thuật tương đương.

Chi tiết mẫu báo giá theo phụ lục đính kèm

Địa chỉ nhận báo giá:

  • Địa chỉ hộp thư điện tử: phongkehoachcdh@gmail.com

– Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Công ty Cổ phần Tư vấn-Thiết kế-Xây dựng-Kinh doanh nhà, địa chỉ Tầng 1, 2 Nhà B5 Làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, đường Trần Đăng Ninh, Thành phố Hà Nội.

– Số điện thoại liên hệ: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh-Phó trưởng phòng Tài chính kế hoạch. Số điện thoại đơn vị: 024. 37.910.203; 024.37910371 – Fax: 024. 37.910.369

Thời gian nhận báo giá từ ngày 20/11/2023 đến ngày 30/11/2023

Trân trọng cảm ơn!

Công văn 110.CV-CDH ngày 20.11.2023