Tin tức

ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ HÀNG

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết bị

Để có căn cứ lập dự toán trình phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị nội thất, âm thanh, ánh sáng theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế – Xây dựng – Kinh doanh nhà (Viết tắt: Công ty CDH) đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị âm thanh, ánh sáng có khả năng cung cấp hàng hóa (Chi tiết danh mục, số lượng tại phụ lục đính kèm), gửi báo giá đến Công ty CDH để đơn vị tổ chức xem xét, đánh giá  thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Ghi chú: Thông số kỹ thuật nêu tại phụ lục đính kèm là thông số kỹ thuật tối thiểu trang thiết bị báo giá phải đáp ứng. Các đơn vị báo giá có thể báo giá các thiết bị có đặc tính, tính năng và thông số kỹ thuật tương đương.

Chi tiết mẫu báo giá theo phụ lục đính kèm

Địa chỉ nhận báo giá:

  • Điạ chỉ nộp thư điện tử: phongkehoachcdh@gmail.com

– Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Phòng kế hoạch tài chính – Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế – Xây dựng – Kinh doanh Nhà. Địa chỉ Tầng 1, 2 Nhà B5 Làng quốc tế Thăng Long – Cầu Giấy – Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 024. 37910203; 024.37910371. Fax: 024. 37.910.369

Thời gian nhận báo giá từ ngày 22/12/2023 đến ngày 10/01/2024.

Đề nghị báo giá hàng hóa