Công ty Cổ phần Tư vấn – Thiết kế – Xây dựng – Kinh doanh nhà (CDH) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội được chuyển đổi từ Công ty Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng theo quyết định số 1997/QĐ-BXD ngày 15/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

CDH có trên 100 cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành bao gồm các ngành nghề  KTS quy hoạch, KTS công trình, KS đô thị, KS nền móng, KS đo đạc, KS địa chất công trình, KS xây dựng, KS thông gió, KS môi trường, KS giao thông thuỷ lợi, KS kinh tế xây dựng, KS quản trị kinh doanh … các chuyên gia nước ngoài làm việc tại các hãng tư vấn quốc tế uy tín có liên kết với CDH và nhiều chuyên gia cộng tác viên đã và đang công tác tại các Viện nghiên cứu khoa học công nghệ xây dựng, Trường đại học Xây dựng, Trường đại học Kiến trúc, Công ty phát triển kỹ thuật xây dựng, Liên hiệp khảo sát địa chất và sử lý nền móng công trình,Viện địa kỹ thuật thuộc Liên hiệp hội KH kỹ thuậtViệt Nam .v.v…

Với bề dày kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, từ khi thành lập đến nay, CDH đã trưởng thành và phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng và trở thành thương hiệu quen thuộc trong lĩnh vực của mình.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

– Căn cứ Quyết định số 150A/BXD-TCLĐ ngày 26/03/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước Công ty Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.

– Căn cứ Giấy Đăng ký kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp nhà nước cấp ngày 20/04/1993 do Trọng Tài kinh tế cấp.

– Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-BXD ngày 15/12/2004 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội thành Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế – Xây dựng – Kinh doanh nhà.

– Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0100105246 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp

Công ty Cổ phần Tư vấn – Thiết kế – Xây dựng – Kinh doanh nhà (CDH) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội được chuyển đổi từ Công ty Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng theo quyết định số 1997/QĐ-BXD ngày 15/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Năm 1993, Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng được thành lập, là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Sau 11 năm trưởng thành và phát triển, đến năm 2004, Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, trở thành Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế – Xây dựng – Kinh doanh nhà (CDH)