Học viện Ngoại giao

Tổng quan dự án

  • Tên dự án: Học viện Ngoại giao
  • Chủ đầu tư: Học viện Ngoại giao
  • Quy mô dự án: 9 tầng nổi + 1 tầng hầm
  • Công việc thực hiện: Thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ thi công

Mô tả dự án

Đang cập nhật