Công Trình Nhà Lô, Biệt Thự

Khu biệt thự BT1-6 Ngoại Giao Đoàn