Nhà làm việc văn phòng Trung Ương Đảng

Tổng quan dự án

  • Tên dự án: Nhà làm việc văn phòng Trung Ương Đảng
  • Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc
  • Quy mô dự án: 4 tầng nổi + 02 tầng hầm - Tổng diện tích sàn: 5400m2
  • Công việc thực hiện: Đang cập nhật

Mô tả dự án

Đang cập nhật