Công Trình Chung Cư, Tổ Hợp Cao Tầng

Tòa nhà Trung Đô – TP.Vinh