Công Trình Trụ Sở Làm Việc

Trụ sở viện cơ điện – Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn