Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội

Tổng quan dự án

  • Tên dự án: Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội
  • Quy mô dự án: Diện tích đất nghiên cứu: 170.170m2 (khoảng 17.1ha) - Diện tích xây dựng Đề pô khoảng: 150.550m2
  • Công việc thực hiện: Thiết kế bản vẽ thi công gói thầu số 5

Mô tả dự án

Đang cập nhật