Chưa được phân loại

Bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật

Ngày 15/03/2024, Công ty CP Tư Vấn – Thiết kế – Xây dựng – Kinh doanh Nhà đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm KS XD. Đỗ Quốc Trung giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật.

Tham dự buổi lễ trao quyết định gồm HĐQT, Ban giám đốc, trưởng phó các phòng ban.

Thay mặt lãnh đạo Công ty, Ông Nguyễn Kao Chung – UV HĐQT, Giám đốc Công ty đã phát biểu chúc mừng và mong muốn Ông Đỗ Quốc Trung phát huy năng lực chuyên môn  để hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý Phòng Quản lý kỹ thuật và các nhiệm vụ công tác  được giao.

Ông Đỗ Quốc Trung phát biểu cảm ơn HĐQT, lãnh đạo Công ty đã  tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng  Quản lý kỹ thuật và hứa hoàn thành tốt các nhiệm vụ  được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của HĐQT, lãnh đạo Công ty, mong muốn các lãnh đạo phòng ban, đơn vị và toàn thể CBNV ủng hộ và phối hợp để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, cùng xây dựng công ty ngày càng phát triển.