Công Trình Trụ Sở Làm Việc

Trụ sở Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy, Chi nhánh Hà Giang