Công Trình Chung Cư, Tổ Hợp Cao Tầng

Chung cư Ký túc xá H1-H2 và C5-C6 Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh