Công Trình Chung Cư, Tổ Hợp Cao Tầng

Chung cư 25 tầng – Văn Khê – Hà Đông