Công Trình Chung Cư, Tổ Hợp Cao Tầng

Dự án Tòa nhà Thương mại – Dịch vụ – Văn Phòng 26 tầng 114-116 Hoàng Quốc Việt