Công Trình Chung Cư, Tổ Hợp Cao Tầng

Chung cư Hancorp Plaza 28 tầng