Công Trình Chung Cư, Tổ Hợp Cao Tầng

Dự án Tòa nhà cao tầng đa chức năng Hưng Thịnh 1 và Hưng Vượng 1