Công Trình Chung Cư, Tổ Hợp Cao Tầng

Nhà ở xã hội Xuân Đỉnh