Tin tức

CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁC TRƯỞNG PHÒNG

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng nhà công bố và trao quyết định bổ nhiệm các trưởng phòng.
Sáng 01/04/2023, tại trụ sở làm việc của Công ty đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm các trưởng phòng về công tác tại phòng Tổ chức hành chính và phòng Thiết kế.
Dự lễ công bố gồm có:
– Ông Lê Quốc Bình – UV HĐQT Công ty;
– Ông Nguyễn Kao Chung – UV HĐQT, Giám đốc Công ty;
– Ông Nguyễn Hồng Hà – Phó Giám đốc Công ty, Bí thư đoàn thanh niên;
– Bà Hoàng Thị Huệ – Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính – Kê hoạch;
– Bà Bùi Thu Trang – Chủ tịch Công đoàn;
– Bà Nguyễn Lưu Lan Hương – Trưởng Ban kiểm sát;
Theo các Quyết định, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hiền giữ chức vụ Trưởng phòng Thiết kế, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hòa giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.
Phát biểu tại Lễ công bố các Quyết định, Ông Nguyễn Kao Chung – UV HĐQT, Giám đốc Công ty đã chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức trưởng phòng đồng thời đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm trong đợt này tiếp tục cụ thể hoá chương trình làm việc, kế hoạch công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trên cơ sở đó tham mưu cho cấp uỷ và ban Giám đốc Công ty triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.