Công Trình Chung Cư, Tổ Hợp Cao Tầng

Dự án 3.9ha Nhơn Trạch, Đồng Nai