Công Trình Chung Cư, Tổ Hợp Cao Tầng

Chung cư Machinco 1