Công Trình Chung Cư, Tổ Hợp Cao Tầng

Tổ hợp Chung cư CC2 – Nhơn Trạch, Đồng Nai